İletişim Nedir?

Bireyler arasında duygu, düşünce, bilgi ve davranışların sözlü, yazılı, görsel ve başka birçok şekilde ifade edilerek karşılıklı olarak aktarılmasına “iletişim” denir.

Dijital İletişim Nedir?

Bireyler arası iletişimin yeni medya kanalları ve çevrimiçi yayın yapan platformlar üzerinden video, ses, yazılı metin veya animasyon gibi çeşitli dijital içerikler aracılığıyla kitlelere yönelik olarak gerçekleştirilmesine “dijital iletişim” denir.

Günümüzde birçok meslek için temel yetenek kabul edilen dijital iletişim; mesajın kavramsallaştırılması, üretilmesi, dağıtılması ve doğru kişilere ulaştırılması gibi adlandırabileceğimiz birçok alanda mesleki olarak da karmaşık bir ekosistem oluşturmaktadır. Bu karmaşanın su götürmez gerçeği çatı kavramın “dijital iletişim” olmasıdır.

Bir başka deyişle dijital iletişim; dijital pazarlama, e-ticaret, dijital reklamcılık ve medya, girişim/yatırım/finans, psikoloji, insan kaynakları, eğitim ve dijital iletişim teknolojileri gibi birçok alanı kapsayan çatı kavrama verdiğimiz isimdir.

Dijital İletişim Derneğinin Çıkış Hikayesi

Web, sosyal ve mobil teknolojileri de içerisine alan dijital medyanın (sektördeki diğer adıyla “yeni medya”), insanların iletişim kurma yöntemlerini, kullandıkları ifadeleri dramatik bir şekilde etkiliyor oluşuna ve her geçen gün bu yöntemlerin genişlediğine şahit oluyoruz. Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi ve davranışların oluşması, yayılması ve tüketilmesi aşamalarında önemli bir dijital dönüşüm yaşıyoruz.

Yakın geçmişte dijital ekosistem ve sosyal medyanın hem bireysel hem de profesyonel etkileşimimizi yeniden şekillendirdiğini; küresel çapta bir iletişim katmanına evrildiğini deneyimledik. İşte bu noktada Dijital İletişim Derneği kurucu üyeleri benzer bir dönüşümün dijital medyayı da içine alan ve daha da büyük kapsamlı bir dijital dönüşümün farkına vardı. Bu sebeple vizyon sahibi, sektörel deneyimi, bilgi seviyesi yüksek bireyler tarafından Dijital İletişim Derneği’nin temelleri atıldı.

Derneğin Misyonu Nedir?

Dernek, en temel internet teknolojisi konsepti ve dijital içeriği anlayabilmeyi çıkış noktası olarak belirlemiş olup dijital medya kültürü, yönetimi, etiği ve daha birçok dijital iletişim kanalına kadar uzanan geniş bir faaliyet alanında sektörel regülasyon, standardizasyon ve bilinçlendirme amacıyla hareket etmektedir. Bu bağlamda, dijital pazarlama, e-ticaret, dijital reklamcılık ve medya, girişim/yatırım/finans, psikoloji, insan kaynakları, eğitim ve dijital iletişim teknolojileri gibi birçok alanda çalışan kişileri çatısı altında toplayarak tüm bu alanlara odaklı komisyonlar kurup hem son kullanıcı hem ajans/marka hem sektör çalışanlarının sorunlarına eğilmeyi hedeflemektedir.

Dernek, üyelerine de dijital iletişim çatısı altında spesifik bilgi ve deneyim imkanı sunarak üyelerin kişisel gelişimine katkı sağlamayı da bir görev addetmektedir.

Dernek, dijital iletişim çatısı altında ve aynı/benzer sektörlerde faaliyet gösteren birey ve/veya kurumların da iletişimini arttırarak sinerjisi yüksek bir ekosistem oluşturmayı da asli amaçlarından biri olarak belirlemiştir. Dernek, dijital iletişim çalışanlarının sorunlarını analiz ederek bu sorunlarla alakalı yapıcı ve kökten çözümler sunmayı da iletişimin kaynağında yer alan ‘insan’a hizmet anlamında temel görevi olarak belirlemiştir.


Derneğe neden üye olmalısınız?

Dernek üyeleri tüm bu alanlardaki dinamikleri teorik, akademik ve sektörel altyapılara da dayandırarak değerlendirme ve dijital dönüşüm çerçevesinde görülecek etkileri analiz etme ve ölçümleme fırsatına sahip olacaktır..

Üyelik Başvurusu